POSA
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu

Ruszyła nowa szata graficzna naszego sklepu! ❤️

Zapraszamy na promocję -15% na cały asortyment !

Regulamin
REGULAMIN
Sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania sie na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin sklepu internetowego)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.posa.com.pl 
Sprzedającym jest Posa Krzysztof Szarafiński posiadający nr NIP: 6040211568, REGON:
382695240
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu 695 030 202 bądź korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@posa.com.pl
 

§ 1       Definicje

1.         Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2.         Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-ty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-ego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3.         Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4.         Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5.         Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6.         Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7.         Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8.         Sklep Internetowy POSA (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.posa.com.pl ,  za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9.         Strona – Usługodawca i Klient.
10.       Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.posa.com.pl
11.       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 

§ 2       Zasady ogólne

1.         Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2.         Sklep internetowy POSA prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
3.         Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym POSA są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 

§ 3       Składanie zamówień

1.         Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.posa.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, przy czym w przypadku realizacji zamówienia przekraczającego 500,00 zł brutto, Sprzedający zobowiązuje się do wysłania Towaru na koszt własny
2.         Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3.         Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok po należytym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4.         Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.
5.         W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6.         Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7.         W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8.         Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9.         Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10.       Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 

§ 4       Koszty i termin wysyłki

1.         Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2.         Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
3.         Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem „online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
4.         Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu, przy czym w przypadku realizacji zamówienia przekraczającego 500,00 zł netto, Sprzedający zobowiązuje się do wysłania na koszt własny. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.
5.         Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


 

§ 5       Płatności

1.         Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2.         Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3.         W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
4.         Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

§ 6       Odbiór towaru

1.                  Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej. Możliwa wysyłka za granicę po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów dostawy.
2.         Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 

§ 7       Odstąpienie od umowy

1.         Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.         Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3.         Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4.         Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
5.         W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
6.         Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od  oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
7.         W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 

§ 8       Procedura reklamacji


1.         Sklep odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi (zgodnie z ustawą Kodeks cywilny) oraz z tytułu niezgodności towaru z umową zawartą z Konsumentem (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, w szczególności Rozdziale 5a). Obowiązuje 2 lata od daty sporządzenia Umowy sprzedaży
2.         Zasady realizacji uprawnień z tytułu rękojmi oraz z tytułu braku zgodności Towaru z umową określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3.         Sklep ponosi odpowiedzialność za zgodność z Umową świadczenia na rzecz Konsumenta.
4.         Określa się następująco zasady wnoszenia przez Klienta reklamacji:
        a) Klient zobowiązany jest doręczyć Towar do Sklepu - z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, który na czas transportu powinien być właściwie zabezpieczony, jeżeli jest doręczany za pośrednictwem firm świadczących usługi transportowe lub pocztowe. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru powstałe wskutek nienależytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu;
        b) Klient winien wskazać, w jaki sposób domaga się usunięcia wad Towaru;
        c) Klient winien wyjaśnić w jakim zakresie według niego Towar jest dotknięty wadami, chyba że w sposób oczywisty wynika to z okoliczności, a ponadto dołączyć kopię dowodu zakupu Towaru lub w inny sposób udowodnić fakt zakupu Towaru w Sklepie; w przypadku niewskazania w jaki sposób Towar jest niezgodny z Umową, lub niedołączenia kopii dowodu zakupu albo niewykazania zakupu w Sklepie w inny sposób, Sklep wyznaczy Klientowi 7-dniowy termin do usunięcia braków, zaś po bezskutecznym upływie tego terminu zwróci Towar Klientowi;
        d) Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Termin 14.-dniowy może ulec proporcjonalnemu wydłużeniu, jeżeli Sklep dokona uzasadnionego wezwania Klienta, na zasadach określonych w lit. c powyżej.
5.         W Przypadku wnoszenia reklamacji przez Konsumenta jest on zobowiązany udostępnić Towar podlegający naprawie lub wymianie, zaś Sklep odbierze Towar od Konsumenta na swój koszt.
6.         Towary oferowane przez Sklep posiadają wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży oraz są objęte gwarancją producenta, jeżeli zostanie to wyraźnie określone w opisie Towaru lub wynika z publicznych oświadczeń producentów.
7.         Zasady realizacji roszczeń Klienta wynikających z gwarancji określa gwarant.
8.         W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Sklep w oparciu o gwarancję producenta Towaru należy wraz z reklamowanym Towarem przesłać do Sklepu:
        a) oryginał karty gwarancyjnej – jeżeli była dołączona,
        b) kopię dowodu zakupu,
        c) inne dokumenty, jeżeli wynika to z dokumentu gwarancyjnego.
9.         Celem sprawnego i celowego prowadzenia postępowania reklamacyjnego na podstawie gwarancji wskazany jest uprzedni kontakt telefoniczny lub w formie e-mail z BOK lub z gwarantem. Sklep nie uzależnia prowadzenia postępowania reklamacyjnego od dokonania uprzedniego kontaktu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
10.        Określa się następująco zasady związane z realizacją przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji producenta Towaru w przypadku ich realizacji przez Klienta za pośrednictwem Sklepu:

       a) Klient zobowiązany jest doręczyć Towar do Sklepu, który na czas transportu powinien być właściwie zabezpieczony, jeżeli jest doręczany za pośrednictwem firm świadczących usługi transportowe lub pocztowe. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru powstałe wskutek nienależytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu;
       b) w przypadku niedołączenia dokumentów, o których mowa w ust.6 powyżej i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Klientowi na usunięcie tego braku (nie krótszego niż 7 dni) Sklep nie będzie realizował reklamacji, a Towar odeśle na koszt Klienta w terminie 7 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynie termin na usuniecie braków przez Klienta;
       c) w przypadku istnienia wad objętych gwarancją i wykonania napraw w tym zakresie, Towar zwracany jest Klientowi za pośrednictwem DPD na koszt Sklepu, niezwłocznie po jego zwrocie przez producenta, lub bezpośrednio przez producenta Towaru po jego naprawie, nie później jednak niż w terminach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa    oraz umowy gwarancyjnej.

11.        Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.
 

§ 9       Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w ramach Rejestracji w sklepie internetowym, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną, jest Posa Krzysztof Szarafiński ul. Turystyczna 1, 83-047 Nowa Wieś Przywidzka, NIP: 6040211568.
 2.          Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, w celu marketingowym (przekazywanie informacji o produktach) oraz świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.          Każdy kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, do ich poprawiania bądź usunięcia z bazy danych Sprzedającego kontaktując się z Administratorem danych drogą elektroniczną (e-mail): biuro@posa.com.pl
4.        Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
5.        Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
6.        Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

§ 10       Opinie w sklepie internetowym


1.         Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
2.         Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
3.         Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
4.         Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
5.         Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
6.         Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
7.         Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 11       Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym
 

1.         Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
2.         Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień
Produktów poprzez Platformę Zakupową.
3.         Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do
Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta na Platformie Zakupowej.
4.         Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych
zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych,
do ich aktualizacji.


§ 12       Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów
 

1.         Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z
następującymi zasadami:

1) za każde pełne 100 zł brutto wydane na zakup Uczestnik otrzymuje 10 Punktów.
2) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania
Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
3) za każdą wystawioną opinię o zakupionym produkcie Uczestnik otrzymuje 5 punktów.

2.         W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu
zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane
za ten zakup zostaną anulowane.
3.         Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w Platformie Zakupowej sprawdzić ilość
uzyskanych Punktów oraz uzyskać dostęp do katalogu nagród oraz może złożyć zamówienie
na nagrodę.
4.         Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup
niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
5.         Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Platformę Zakupową Uczestnik ma
również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez
udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego
partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.
6.         Punkty nie tracą ważności.

§ 13       Nagrody – Rabaty transakcyjne

1.         Po zebraniu odpowiedniej liczby Punktów, Uczestnik otrzymuję nagrodę w postaci rabatu transakcyjnego na kolejne zamówienie.
1) Uzbieranie 10 pkt wiąże się z przyznaniem rabatu na kolejne zamówienie w wysokości 5%.
2) Uzbieranie 20 pkt wiąże się z przyznaniem rabatu na kolejne zamówienie w wysokości 8%.
3) Uzbieranie 50 pkt wiąże się z przyznaniem rabatu na kolejne zamówienie w wysokości 10%.
4) Uzbieranie 100 pkt wiąże się z przyznaniem rabatu na kolejne zamówienie w wysokości 15%.
5) Uzbieranie 200 pkt wiąże się z przyznaniem rabatu na kolejne zamówienie w wysokości 20%.

2.         Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie
może być przeniesione na osobę trzecią.
3.         Stan ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika nie jest umniejszany o wartość punktową
wykorzystanych.

§ 14       Postanowienia końcowe
 

1.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
2.         Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3.         Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4.         Regulamin obowiązuje od dnia 31.01.2023.

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl